Przypominamy: Zmiana Logo

W celu odświeżenia wizerunku stowarzyszenia, jako nowa rada, wychodzimy z propozycją zmiany dotychczasowego loga. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ uważamy, że aktualne logo stowarzyszenia jest przestarzałe graficznie oraz trudne w identyfikacji wizualnej. W załączniku przedstawione są cztery ponumerowane znaki graficzne. Do wyboru są trzy nowe loga o numerach: 01,03,04 oraz aktualne: 02. Nowe propozycje cechują czytelność (poprzez uproszczenie), unikalność,  łatwość w wydruku oraz rozpoznawalność.

Propozycje Logo

Logo wybieramy w drodze głosowania, do którego upoważnieni są członkowie  Stowarzyszenia Polskich Studentów i Absolwentów w Monachium. Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie maila z numerem wybranego znaku graficznego na adres glosuj@studenci.de.

Czekamy na Wasze głosy do 23.12.2015 23:59!