Co robimy

W kilku słowach chcielibyśmy Wam przybliżyć sylwetkę naszego Stowarzyszenia, które już od około 10 lat działa na terenie Monachium. Polscy Studenci i Absolwenci w Monachium/Polnische Studenten und Absolventen in München e.V.  jest organizacją zajmującą się szeroko pojętą integracją kulturalną Polonii w szczególności jej absolwentów i studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terenie Bawarii. Ważnym elementem działalności jest promocja Polski poprzez szerzenie i próbę pokazania naszej kultury, naszych tradycji i obyczajów innym grupom narodowościowym, tak byśmy i my byli aktywnymi aktorami rozwijającej i integrującej się Europy. Założeniem stowarzyszenia jest również próba zaakcentowania wartości i pozytywnych cech jakimi wyróżnia się młoda emigrująca Polonia i zaprezentowanie ich w taki sposób, by były dobrym konkurentem na arenie międzynarodowej.

W przyszłości planujemy nawiązać współpracę z organizacjami polonijnymi oraz organizacjami o podobnym profilu działalności do naszej na całym świecie. Naszym celem jest wymiana doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy oraz współorganizacja projektów na dużą skalę.  Wierzymy, iż taka kooperacja może tylko wzmocnić rolę Polonii w tworzeniu kultury narodów, a tym samym jej znaczenie na obczyźnie.

Jeśli te kilka zdań zachęciło Cię do bliższej współpracy lub/i członkostwa w Stowarzyszeniu to ZAPRASZAMY!!! Przy okazji „czwartkowych” spotkań pozostajemy do Waszej dyspozycji ws. ewentualnych pytań, sugestii, propozycji dotyczących działalności studenci.de.

Zakres działania Stowarzyszenia:

  • stały punkt w programie Stowarzyszenia: tzw. „spotkania czwartkowe” pod kątem integracyjno-informacyjno-zapoznawczym
  • wycieczki krajoznawcze
  • organizacja wyjść do muzeów, kina, teatru
  • wspólne spotkania i organizacja imprez rozrywkowych: puby, koncerty
  • imprezy sportowe: mecz naszych siatkarzy
  • sport pod wieloma postaciami: wspólne wyjazdy na narty, sanki, alpejskie wędrówki, łyżwy, basen, kręgle
  • organizowanie imprez okolicznościowych, np. obchody Nocy Świętojańskiej, coroczne Bale Galowe, Andrzejki, przedstawienia, pokazy zdjęć z wypraw, grillowanie, śniadania