Studiowanie

Rok akademicki w Niemczech, podobnie jak w Polsce, podzielony jest na semestr zimowy i letni. Semestry składają się z tzw. czasu wykładów i ferii – czasu wolnego od wykładów.

Na uniwersytetach zajęcia odbywają się:

w semestrze zimowym od ok. 15. października do ok. 8. lutego
w semestrze letnim od ok. 15. kwietnia do ok. 19. lipca

Na Fachhochschule zajęcia trwają:

w semestrze zimowym od ok. 01. października do ok. 25. stycznia
w semestrze letnim od ok. 18. marca do ok. 10. lipca

Zasadnicza różnica w roku akademickim niemieckim i polskim to przerwy miedzy semestrami. Przerwa miedzy niemieckimi semestrami nie oznacza wakacji! Często w tym czasie studenci muszą uporać się z napisaniem prac semestralnych lub egzaminami końcowymi. Warto to brać pod uwagę planując rok akademicki.

Gdzie można znaleźć informacje o tutejszych wyższych uczelniach?

Najważniejsze monachijskich uczelnie to:

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Technische Universität München (TUM)

Hochschule für angewandte Wissenschaften (HM München)

Inne znajdziecie na naszej stronie Linki

Pomocne mogą być też witryny internetowe Działów Współpracy Międzynarodowej na poszczególnych uczelniach:

Uni München: Akademisches Auslandsamt
TU München: TUMinternational (TUMi)