Warunki przyjęć

REKRUTACJA:

W zależności od uczelni i kierunku studiów, dostęp na studia w Monachium jest nieograniczony lub o przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej tworzonej poprzez średnią ocen maturalnych (tzw. numerus clausus).

Numerus clausus przeprowadzany jest na poziomie lokalnym lub państwowym przez instytucję SfH – Stiftung fuer Hochschulzulassung. Procedura numerus clausus stosowana jest dla wybranych kierunków studiów, takich jak: medycyna, medycyna weterynaryjna, farmaceutyka i stomatologia, prawo. Lista kierunków numerus clausus może zmieniać się co roku.

Pamiętajcie również o terminach składania podań, gdyż w niektórych przypadkach mogą one wyprzedzać rozpoczęcie semestru nawet o 5 miesięcy!

Potrzebne dokumenty do immatrykulacji:

  • Kompletnie wypełniony i podpisany formularz podania
  • Ważny dowód osobisty lub paszport
  • Świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki na uczelni wyższej przetłumaczone na język niemiecki
  • Zaświadczenie o dopuszczeniu do studiów, jeśli staramy się o miejsce na studia o kierunku z ograniczoną liczbą miejsc
  • Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka niemieckiego:
„Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ – DSH lub
„Test Deutsch als Fremdsprache“ – TestDaF lub
„Prüfungsteil Deutsch“ durch die Feststellungsprüfung an Studienkollegs
  • Zaświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia zdrowotnego

Studenckie ubezpieczenie zdrowotne zawarte w Państwowej Kasie Chorych GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) – więcej informacji TUTAJ

Więcej o rekrutacji na LMU