Wybory 2017 & Sommerfest KHG

Logoheader

Uwaga! Wybory!
Szukamy kandydatów do Rady Stowarzyszenia!

Dnia 29.06.2017 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie, podczas którego odbędą się wybory do nowej Rady Stowarzyszenia na rok akademicki 2017/18.
Prawo do głosowania, jak również prawo o ubieganie się o miejsce w Radzie mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która:
• posiada polskie obywatelstwo,
• jest studentem lub absolwentem wyższej uczelni,
• nie ukończyła 35. roku życia,
• wypełniła deklarację członkowską i uiściła składkę semestralną

Zgłoś swoją kandydaturę! Powodów jest wiele:

– bezpośredni wpływ na tworzenie i funkcjonowanie Stowarzyszenia
– możliwość zdobywania i rozwijania umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych
– pokazanie swoich mocnych stron i przełamywanie słabości
– doskonalenie umiejętności pracy w zespole, jak również realizowanie indywidualnych projektów
– poznawanie nowych, interesujących ludzi
– zabawa i miłe spędzanie czasu
-możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego działalność w Stowarzyszeniu, które może przydać się w przyszłej(obecnej) pracy zawodowej
– i wiele, wiele innych

Zgłoszenia należy wysłać na maila: kontakt@studenci.de do 26.06.2017 roku.
Ma to być krótka charakterystyka kandydata, plany i projekty jakie chciałby zrealizować w Radzie Stowarzyszenia oraz zdjęcie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, przywitanie uczestników przez Zarząd Stowarzyszenia, sprawdzenie i potwierdzenie poprawności procedur poprzedzających Zgromadzenie
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad włącznie z wniesionymi podaniami dotyczącymi tegoż porządku
3. Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
4. Roczne sprawozdanie finansowe
5. Odwołanie dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia
6. Odwołanie dotychczasowej Rady Stowarzyszenia
7. Wybór nowej Rady Stowarzyszenia
8. Pozostałe wnioski, petycje, itp.
9. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie Zgromadzenia

Po wyborach jesteśmy zaproszeni na Sommerfest w KHG.
Der bewährte Klassiker! Latino-Rhythmen, Grill & Cocktails im Rosengarten der KHG TUM.
Es erwarten Euch erfrischende Latino-Rhythmen der internationalen Band „Mosaico”, viele spannende Gäste und eine entspannte Sommerstimmung.
Wir sorgen für Essen vom Grill mit allerlei (vegetarischen) Beilagen. Als Highlight gibt es wieder unsere KHG-Cocktailbar!

Wszystkich członków stowarzyszenia serdecznie zapraszamy!